Giới thiệu về Thế Phương, tác giả tại Đá gà trực tiếp CPC1.