Category Archives: Các loại bệnh trên gà

Các loại bệnh trên gà thường gặp.

Tìm hiểu bệnh Gà chọi bị rù? Cách chữa trị Gà chọi bị rù

Tìm hiểu bệnh Gà chọi bị rù? Cách chữa trị Gà chọi bị rù

Gà chọi bị rù là biểu hiện đặc trưng của bệnh có tên là Newcastle, một bệnh truyền nhiễm có trên gia cầm nuôi và gia cầm hoang dã. Cho tới thời điểm hiện nay, bệnh Newcastle vẫn tồn tại trên khắp thế giới. Mỗi năm, bệnh cướp đi sinh mạng của hàng triệu con […]