Video phát lại đá gà hay ngày 24/8

Trận 1: Lật kèo nạp sâu 1 tỷ

Trận 2: Độ gà bướm gãy giò

Trận 3: Độ gà kinh điển 2 tỷ

Trận 4: 350 triệu cựa sắt

Trận 5: Đỏ chấp xanh hầu thụt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *